Welkom

Dit platform is opgericht in maart 2022 toen de eerste vluchtelingen naar Veenendaal kwamen. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel hulp en actie op gang kwam voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Door de inzet van vele vrijwilligers zijn er panden klaar gemaakt en ingericht. Er zijn activiteiten opgezet en er zijn mooie ontmoetingen geweest. Dank jullie wel ! Als platform willen we heel graag alle initiatieven die er ontstaan samenvoegen. We hebben gemerkt hoe goed dat gewerkt heeft. Ook de samenwerking met de gemeente en bestaande organisaties in Veenendaal loopt goed en dat vinden we belangrijk. Samen bereiken we meer.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en de crisis voorbij. Het gaat nu om landen, inburgeren, thuis voelen en gezien worden. Hoe vinden we elkaar en hoe bereiken we elkaar. Als platform zouden we ons daar graag voor inzetten de komende tijd. We geloven in het creëren van ontmoetingen, als vluchtelingen onderling, maar ook juist met Veenendalers. Ontmoetingen met vluchtelingen uit Oekraïne én uit alle andere delen van de wereld! En dan komen we weer terug bij ons eerste doel als platform: mensen met elkaar te verbinden, vrijwilligers in beweging zetten om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Daarvoor zullen we initiatieven ondersteunen en ook daar verbindingen maken met andere initiatieven en plannen van organisaties. Maar we denken er ook over na om zelf activiteiten te gaan opzetten. We voelen ons betrokken op de vluchtelingen en kunnen hiermee een klein stukje stabiliteit geven. Zo hopen we een sociaal vangnet te vormen op korte en vooral lange termijn.

Als platform maken we gebruik van een enorm aanbod van vrijwilligers en activiteiten om onze doelen te verwezenlijken. Dit vraagt inmiddels om een professionele aansturing. Zeker als we ook zelf activiteiten gaan opzetten.  Daarom zijn we op zoek naar subsidie en fondsen om dit te bekostigen.

De regie van opvang, ontvangst, begeleiding, scholing, taal en zorg ligt bij de gemeente Veenendaal. Veens-welzijn is verantwoordelijk voor het welzijn in Veenendaal. Als platform zien wij een aanvullende rol omdat we met een enorm aanbod aan vrijwilligers en activiteiten veel kunnen betekenen. 

We denken dan aan :

  • Het stroomlijnen van vraag en aanbod bij de diverse organisaties en initiatieven in Veenendaal. 
  • Zicht op vraag en aanbod
  • Structuren helder krijgen en versterken 
  • Opzetten en begeleiden van vrijwilligers en activiteiten  
  • Mensen onderling aan elkaar verbinden, Veenendalers onderling, als ook met vluchtelingen

Je kunt op verschillenden manieren helpen. Kijk op de pagina AANMELDEN voor de verschillende formulieren

Alle vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich registreren bij de gemeente!
Dat is nodig voor hulp en financiële regelingenhttps://www.veenendaal.nl/oekraine 

Translate »