Welkom

Het is hartverwarmend zoveel hulp en actie er is voor de vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben veel aanmeldingen gekregen van vrijwilligers en velen zijn ook al ingezet. Dank jullie wel ! Tegelijk gebeurt en ontwikkelt er nog heel veel en we doen ons best om jullie op de hoogte te houden en in te zetten waar nodig. Inmiddels worden vier panden bewoond en daar blijft het voorlopig bij. De organisatie van wat er nodig is in de panden en de bewoners ligt in handen van de “huisraad”. Via hen kunt u in contact komen met de mensen en vragen of er hulp nodig is. Er zijn ook al heel wat activiteiten in gang gezet; kijk hiervoor op onze pagina overzicht activiteiten. Heb je een idee of nieuwe activiteit? Laat het ons weten.

Dit platform heeft als doel om mensen met elkaar te verbinden, vrijwilligers in beweging te zetten om vluchtelingen uit Oekraïne gastvrij te ontvangen. Daarnaast zullen we initiatieven ondersteunen en ook daar verbindingen maken met andere initiatieven en plannen van organisaties. Het is belangrijk gebruik te maken van bestaande structuren, zowel in de opvang van Oekraïners als in de dagbesteding en sociale contacten. 

Als platform maken we gebruik van een enorm aanbod van vrijwilligers en activiteiten. We voelen ons betrokken op de vluchtelingen en kunnen hiermee een klein stukje stabiliteit geven. Hiermee hopen we een sociaal vangnet te vormen op korte en vooral lange termijn. 

De regie van opvang, ontvangst, begeleiding, scholing, taal en zorg ligt bij de gemeente Veenendaal. Veens-welzijn is verantwoordelijk voor dagbesteding en opbouwen van een sociaal netwerk in Veenendaal. Als platform zien wij een aanvullende rol omdat we met een enorm aanbod aan vrijwilligers en activiteiten veel kunnen betekenen. 

We denken dan aan :

  • Het stroomlijnen van vraag en aanbod bij de diverse organisaties en initiatieven in Veenendaal. 
  • Zicht op vraag en aanbod
  • Structuren helder krijgen en versterken 
  • Voorbereiden en voorsorteren van vrijwilligers en activiteiten  
  • Mensen onderling aan elkaar verbinden, Veenendalers onderling, als ook met vluchtelingen

Je kunt op verschillenden manieren helpen. Kijk op de pagina AANMELDEN voor de verschillende formulieren

Alle vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich registreren bij de gemeente!
Dat is nodig voor hulp en financiële regelingenhttps://www.veenendaal.nl/oekraine 

Translate »