Welkom

Dit platform is opgericht in maart 2022 toen de eerste vluchtelingen uit Oekraine naar Veenendaal kwamen. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel hulp en actie op gang kwam voor deze vluchtelingen. Door de inzet van vele vrijwilligers zijn er panden klaar gemaakt en ingericht. Er zijn activiteiten opgezet en er zijn mooie ontmoetingen geweest. Dank jullie wel ! Als platform willen we heel graag alle initiatieven die er ontstaan samenvoegen. We hebben gemerkt hoe goed dat gewerkt heeft. Ook de samenwerking met de gemeente en bestaande organisaties in Veenendaal loopt goed en dat vinden we belangrijk. Samen bereiken we meer.

Van Oekraine naar de hele wereld

Inmiddels zijn we een een hele tijd verder en de crisis in Oekraine is nog niet voorbij. Sterker nog; we hebben er nog een vluchtelingencrisis bij. Ter Apel en andere AZC’s zitten overvol en de druk op de gemeenten is groot om ook extra vluchtelingen op te vangen. De gemeente heeft daarin bewilligd en een pand gevonden dat kan dienen als crisis noodopvang. Daar worden tot eind 2022 ruim 150 vluchtelingen opgevangen uit diverse landen. Het platform is gevraagd om me te helpen en dat doen we natuurlijk graag samen met alle vrijwilligers. We geloven in het creëren van ontmoetingen, als vluchtelingen onderling, maar ook juist met Veenendalers. Ontmoetingen met vluchtelingen uit Oekraïne én uit alle andere delen van de wereld! En dan komen we weer terug bij ons eerste doel als platform: mensen met elkaar te verbinden, vrijwilligers in beweging zetten om alle vluchtelingen gastvrij te ontvangen.

Help je ook mee?

Je kunt op verschillenden manieren helpen. Kijk op de pagina AANMELDEN

We sluiten op dit moment aan op bestaande activiteiten vanuit de gemeente en organisaties. Ook ontstaan er lokale initiatieven die heel waardevol zijn voor vluchtelingen, om de tijd door te komen. Denk aan sport, muziek, taal en kinderactiviteiten. We zullen de komende tijd zeker ook zelf activiteiten gaan opzetten. We voelen ons betrokken op de vluchtelingen en kunnen hiermee een klein stukje stabiliteit geven. Zo hopen we een ook sociaal vangnet te vormen op korte en vooral lange termijn.

Toekomst

Als platform maken we gebruik van een enorm aanbod van vrijwilligers en activiteiten om onze doelen te verwezenlijken. Dit vraagt inmiddels om een professionele aansturing. Zeker als we ook zelf activiteiten gaan opzetten.  Daarom zijn we op zoek naar subsidie en fondsen om dit te bekostigen. Als platform zien wij een aanvullende rol om mensen en activiteiten bij elkaar te brengen en om activiteiten te organiseren die voorzien in de behoeften van vluchtelingen en nieuwkomers in Veenendaal.  

We denken dan aan :

  • Het stroomlijnen van vraag en aanbod bij de diverse organisaties en initiatieven in Veenendaal. 
  • Zicht op vraag en aanbod
  • Structuren helder krijgen en versterken 
  • Opzetten en begeleiden van vrijwilligers en activiteiten  
  • Mensen onderling aan elkaar verbinden, Veenendalers onderling, als ook met vluchtelingen

Translate »