інформація – Informatie voor Oekraïners

Welkom in Nederland!

In Nederland aangekomen zult u veel vragen hebben over heel veel verschillende onderwerpen: hoe zit het met huisvesting, mag je werken, hoe is de gezondheidszorg geregeld en nog veel meer. Veel antwoorden op die vragen vind je ook op de website www.forrefugees.vluchtelingenwerk.nl en www.refugeehelp.nl

Op deze pagina willen we vanuit het platform VeenendaalvoorOekraine informatie delen die nuttig kan zijn voor uw verblijf in Veenendaal en meer duidelijk maakt over de situatie in Veenendaal.

Onderwijs

Voor ouders die hun kinderen thuis aan het werk willen zetten is het onderwijsprogramma van de Oekraiense basisscholen beschikbaar via deze link.

Waar kunnen de Oekraiense kinderen die in Veenendaal verblijven naar school?

Kinderen tot 6 jaar (kleuters) kunnen gewoon naar de basisschool in de wijk waar ze wonen. Een overzicht van de Veenendaalse basisscholen vindt u hier.

Voor kinderen van 6 – 12 jaar (ca. vanaf groep 3) is er basisonderwijs op de taalschool de “Pimpelmees.” In deze klassen wordt veel aandacht besteed aan het leren van de taal. Aanmelden kan via de website van de gemeente Veenendaal: www.veenendaal.nl/oekraine. De locatie is “Steenblokschool”, adres: Zoete Inval 10

Voor kinderen van 12 – 18 jaar is er een Internationale Schakelklas in Wageningen en Ede. Die bereidt hen voor op het Nederlandse onderwijs. Ook in deze klas is veel aandacht voor het leren van de taal. Inschrijfformulieren via gemeente Veenendaal of stuur ons een e-mail. Zie ook pagina met Nieuws

TIP: Toegang tot Oekraïens lesmateriaal: https://www.noordhoff.nl/oekraine/collectie

Zorg

Medische zorg voor Oekrainers die in een gastgezin verblijven

In geval van medische nood kunt u naar de huisarts gaan van uw gastgezin. U hoeft hiervoor niet te betalen. Voor bepaalde medicijnen of medische hulpmiddelen moet u wel een eigen bijdrage betalen. Het gaat dus alleen om de basiszorg en specialistische zorg in het ziekenhuis (zoals in ons basispakket van de zorgverzekering). U heeft geen eigen risico! Tandartskosten voor volwassenen worden niet vergoed. In spoedgevallen kunt u contact opnemen met Dental Clinics in Veenendaal. Er zijn drie vestigingen en met hen zijn speciale afspraken gemaakt.

Handig hulpmiddel voor bij de tandarts zijn deze vertaalkaarten: https://knmt.nl/nieuws/knt-oekraine-vertaalkaarten-voor-in-je-praktijk

Informatie over psychische klachten: Брошура для біженців зі скаргами на психічний стан

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2022/03/Als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt_Oekrains.pdf

Medische zorg voor Oekrainers die in een opvanglocatie verblijven

Vanuit de opvanglokaties kan niet direct met huisarts contact worden gezocht. Neem contact op met de wijkcoach van Veens. De GHOR/GGD is aanspreekpunt van zorg en u kunt een mail sturen naar: GHOR@vru.nl. Graag doorgeven van locatie, aantal personen en infoBij spoed:  kan niet gewacht worden tot na weekend dan 030 2199475 bellen. En bij echte spoed natuurlijk altijd 112 bellen. 

Zorg voor baby’s en kinderen tot 2 jaar (consultatiebureau) 

De GGD geeft hier binnenkort meer informatie over.

Financiën en status

Als u de Oekraïense nationaliteit heeft en de benodigde documenten komt u in aanmerking voor een tijdelijke beschermingsstatus. Hiervoor moet u zich registeren en daarna inschrijven bij de gemeente Veenendaal (of waar hij/zij woont). Na inschrijving in het BRP systeem ontvangt u later een uitnodiging van de IND om asiel aan te vragen. Er volgt dan een openbare ordetoets en een check, alles dat alles goed verloopt ontvangt u de bijzondere status, met de mogelijkheid tot verlengen (maximaal 3 jaar). Het is na inschrijving ook mogelijk om een rekening te openen bij een bank, te werken en naar school te gaan. U krijgt dan een BSN nummer. Registratie is ook belangrijk om in aanmerking te komen voor alle regelingen, zoals onderwijs en werk.

Vanuit de overheid komt er een regeling voor leefgeld. Dit wordt uitgekeerd in de vorm van een pas, per persoon en per maand. Voorwaarde is dat u zich heeft ingeschreven in het BRP (Basisregistratie Personen). Het leefgeld wordt vanaf vrijdag 22 april uitbetaald.

Spreekuur Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk heeft een wekelijks spreekuur op maandag van 13.00 tot 15.00 op het kantoor aan de Zandstraat 54Hier kunt u terecht met vragen rond asiel aanvragen. U kunt ook telefonisch vragen stellen op maandag t/m woensdag van 10.00 – 13.00 uu: 0318-523678

Werken in Nederland

Oekraïners mogen werken in Nederland zonder een tewerkstellingsvergunning. Hiervoor moet u wel ingeschreven staan in het BRP en de Oekraïense nationaliteit hebben. Als u werk heeft moet u ook verplicht verzekerd zijn; overleg dit goed met de gemeente. Uw recht op leefgeld vervalt daarmee.

Nederlandse les

Via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sJ83HUG14Jw en met lesmateriaal: https://kleurrijker.nl/luister-en-leer-cd1-en-cd2/

Activiteiten 

In de komende weken zullen er regelmatig activiteiten georganiseerd worden voor de Oekrainers. U kunt denken aan koffie-ochtenden, spelletjesmiddagen voor kinderen, Engelse les, en nog veel meer. Houdt u de website in de gaten bij nieuwe activiteiten !

Translate »